Een typografische regel die logisch lijkt, maar die toch een woordje uitleg vereist, omdat die toch regelmatig rond de vergadertafel besproken wordt.
Ik citeer Wikipedia: De zetbreedte (regellengte) is de breedte van een tekstblok of kolom. De typograaf let daarbij op het maximum aantal tekens of woorden per regel. Bij een tekst met te lange regels moet het oog van de lezer een te grote afstandssprong maken van het eind van de regel naar het begin van de volgende. In het algemeen worden maxima gehanteerd van gemiddeld ca. 85 tekens (inclusief spaties en leestekens) of van gemiddeld twaalf woorden.

Hier een plain voorbeeldje van een maximum breedte.